e-links.dk - din genvej til e-handel i Danmark

Disclaimer

Denne hjemmeside ejes af e-links.dk og drives af en række frivillige redaktører. Formålet med e-links.dk er at være en informationskilde.

Vilkår og betingelser
e-links.dk kan ikke garantere, at din brug af materiale fra denne hjemmeside ikke vil krænke rettigheder tilhørende tredjepart, der ikke er ejet af eller tilknyttet e-links.dk. Billeder på hjemmesiden ejes enten af e-links.dk eller benyttes med tilladelse af retsmæssig ejer. Brugen af disse billeder er forbudt, medmindre e-links.dk har givet skriftligt tilladelse til dette. Al uautoriseret brug af billederne kan føre til overtrædelse af ophavsret eller andre love og bekendtgørelser.

Ajourført
e-links.dk tilstræber at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte og ajourførte, men påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningernes korrekthed. e-links.dk påtager sig under ingen omstændigheder erstatningspligt eller ansvar for fejl eller mangler i dette hjemmesidens indhold.

Anvendelse
Brugen af hjemmesiden foregår på eget ansvar. I intet tilfælde kan e-links.dk, eller de parter der er involveret i at frembringe, producere eller levere hjemmesiden, holdes ansvarlig for skader, herunder også men ikke begrænset til direkte eller indirekte skader (følgeskader) og specielle eller hændelige skader som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. e-links.dk påtager sig i øvrigt under ingen omstændigheder ansvar for nogen som helst form for skade, inklusiv vira, på din computer, udstyr eller andre ejendele, der står i forbindelse med, opstår ved eller er en følge af din adgang til, browsing på, brug af eller manglende evne til at bruge, hjemmesiden eller materialer, data, tekst, billeder eller video du har hentet fra hjemmesiden.

Links
e-links.dk indeholder links til andre hjemmesider, der drives af tredjepart. e-links.dk fraskriver sig udtrykkeligt alt ansvar vedrørende nøjagtigheden, lovligheden, eller gyldigheden for så vidt angår indholdet på disse hjemmesider. e-links.dk påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for nogen som helst form for tab, skade eller krav opstået i forbindelse med din brug af de eksterne hjemmesider eller indholdet på sådanne sites, der er opkoblet til direkte eller indirekte gennem links på denne hjemmeside.

e-links.dk forbeholder sig ret til når som helst at revidere disse Vilkår og betingelser ved at opdatere denne side.

Senest opdateret 24/5-2009